O škole

Čo je VISTA?

 • VISTA je licencovaná jazyková škola v pobočkách na celom Slovensku.
 • VISTA je najlepšia jazyková škola v regióne (www.jazykovevzdelavanie.sk)
 • VISTA na slovenskom trhu úspešne funguje už od roku 2003 a stále pracujeme na vytváraní nových a aktuálnych kurzov. Vzdelávame sa, aby sme Vám mohli ponúkať tie najnovšie informácie, zdokonaľujeme sa, aby ste s nami boli stále spokojní.
 • VISTA je bezbolestný spôsob ako sa naučiť cudziu reč rýchlo a efektívne.
 • VISTA Vám zabezpečí komunikáciu priamo na hodine, precvičovanie všetkého nového ihneď pod supervíziou lektora – profesionála.
 • VISTA ponúka spôsob výučby, vďaka ktorému sa učíte a používate nové slovíčka ihneď na hodine, gramatiku precvičujete veľmi jednoducho a odchádzate z hodiny spokojný so sebou a tešíte sa na ďalšie stretnutie.
 • VISTA Vám pomôže zbaviť sa zábran v komunikácii a naučí Vás hovoriť cudzou rečou!
 • 80% našich spokojných absolventov pravidelne odporúča svojich známych a priateľov do našich kurzov angličtiny.
 • Až 85% našich klientov pokračuje do ďalšieho kurzu angličtiny aj po absolvovaní 2 či 3 kurzových úrovní.
 • Kvalita lektora je pre nás veľmi dôležitá, kladieme veľký dôraz na dobrý výber našich lektorov. VISTA lektor je odborník na angličtinu a osobnosť, ktorá vie upútať, má zmysel pre humor a má rád svoju prácu.
 • VISTA má veľa spokojných klientov, ktorí sa vďaka spôsobu výučby VISTA naučili komunikovať anglicky a požiadali nás o rovnakú pomoc aj s výučbou iných svetových jazykov.

VISTA, jazyková škola

Prečo VISTA? Aký je spôsob výučby (metóda) VISTA?

 • VISTA je slovenská jazyková škola, založená na praktickom využívaní cudzej reči priamo na hodine.
 • VISTA nevyčerpáva študenta ani lektora používaním náročných techník, ale vytvára pozitívne prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu.
 • U nás sa precvičuje vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a hier povzbudzujúcich komunikáciu. Študent na jazykovom kurze hovorí cudzou rečou a používa nové poznatky v praxi.
 • Náš lektor Vás celý čas vedie, kontroluje a opravuje v komunikácii a na základe VISTA licencovanej metódy Vás rýchlo a bezbolestne naučí nové slovíčka a gramatické zásady.
 • Neučíte sa doma, ale na hodine!
 • VISTA simuluje reálne prostredie.
 • Teoretický podklad metódy VISTA vychádza z psychológie učenia, nesnaží sa o prevrat v učení sa jazykov, ide úspešnou cestou.
 • VISTA má adaptabilné učebné osnovy prispôsobené požiadavkám klienta.
 • VISTA ako jedna z mála škôl disponuje špeciálnymi kurzami (International Negotiations, Special Sales Skills, Life and Institutions of English Speaking Countries, Legal English, Insurance English, Business English I, II, III a iné ...).